znak

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 27.08.2019 od 07:35 hod do 14:40 hod

Vypnutá oblast:

část obce od č.p.1 levá strana sm. kostel po konec ulice

část obce od č.p.1 po č.p.158 včetně odb. místa pro parc. č. 309

č.p.111, č.p.159 a č.p.171

Vypnutá oblast viz mapka.

Mapka 3

Přihlášení