znak

Obecní úřad upozorňuje občany, kteří těží dřevo ve vlastních lesích nebo samovýrobou v lesích obecních, aby k dopravě dřeva používali polní cesty a nejezdili po loukách.

POZOR

Přihlášení