znak

Obecní úřad upozorňuje občany, kteří těží dřevo ve vlastních lesích nebo samovýrobou v lesích obecních, aby k dopravě dřeva používali polní cesty a nejezdili po loukách.

POZOR

Vláda schválila povinné nošení roušek

V souladu s nařízením vlády je povinností každého občana na veřejnost nevycházet bez ochranné roušky. Pokud můžete, z domů vycházejte pouze v nezbytných případech a dodržujte bezpečnou vzdálenost! Myslete prosím na zdraví vaše a vašich blízkých.

Senioři mohou využít nabídky obce Blatničky na možnost nákupu potravin a léků. V případě potřeby volejte Štěpána Maňáka na tel. čísle 773 503 303 nebo Ilonu Markovou na tel. čísle 725 086 006. Domluva je možná i na pevné lince obchodu paní Markové 518 331 545, a to od pondělí do pátku v době od 6,00 - 12,00 hodin a v sobotu od 6,00 do 10,00 hodin.

Vyzýváme všechny občany, kteří dosud nemají k dispozici ochranné roušky, aby chránili své zdraví a zdraví nás všech používáním improvizovaných prostředků, např. šálou, šátkem apod. Pracovnice Tradic Slovácka o.p.s. Blatnička s dobrovolnicemi organizují šití roušek.  Současně vyzýváme občany, kteří by mohli šít doma na vlastním šicím stroji tolik potřebné roušky, aby kontaktovali kancelář OÚ 777 762 433 nebo Štěpána Maňáka 773 503 303. Odběr roušek není z kapacitních důvodů možný bez předchozího objednání, a to na telefonním čísle 773 503 303.

Nastala doba, kdy se volně žijící zvěř bude věnovat výchově svých mláďat. Buďte, prosím, ohleduplní a mějte při jarních procházkách své psy na vodítku. Pamatujte, že jste pouhými návštěvníky v krajině, která je domovem divoké zvěře. Děkujeme. Členové mysliveckého spolku.

obr. mladata

Na základě rozhodnutí vlády o vyhlášení karantény nabízí obec Blatnička seniorům z Blatničky možnost nákupu potravin a léků. V případě potřeby volejte Štěpána Maňáka na tel. čísle 773 503 303 nebo Ilonu Sečkařovou na tel. čísle 725 086 006. Domluva je možná i na pevné lince obchodu paní Markové 518 331 545, a to od pondělí do pátku v době od 6,00 - 12,00 hodin a v sobotu od 6,00 do 10,00 hodin.

.fototapety srdce na dlani jako je laska a zdravi symbol.jpg

Vážení spoluobčané,

v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků. 

Děkujeme Vám!

ekokom letak pandemie A4na sirku smallsize

Přihlášení