znak

Obec Blatnice pod Sv. Ant. vydala knihu „VÁLKA A ODBOJ V BLATNICI POD SVATÝM ANTONÍNKEM“ od autorů Marie a Antonína Lukášových, ze vzpomínek a dochovaných materiálů místního učitele a odbojáře Aloise Nováka. Zájemci ji mohou zakoupit za 120,- Kč na OÚ v Blatnici pod Sv. Ant..

titul

obr. 1

obr. 3

obr. 4

obr. 2

Poškození vlašských ořechů vrtulí ořechovou

Množí se dotazy, proč jsou letošní ořechy špatné. Příčinou je nový škůdce - vrtule ořechová.

Co s ní?
V současné době (září/říjen) pouze preventivní ochrana – zničit napadené ořechy (buď spálit nebo zakopat hluboko do půdy) před tím, než larvy opustí oplodí – snížení početnosti v příštím roce.

Je třeba vydržet a nekácet ořešák ani při 100% napadení ořechů. Do několika let se napadení o něco sníží a je velká pravděpodobnost, že bude k dispozici účinná ochrana i pro stromy na zahrádkách.

Zakladní info https://www.vurv.cz/index.php?p=aktuality&id=875&site=instituce

Detailní info + možnosti ochrany https://www.vurv.cz/sites/File/2020/2020_Vrtule_orechova.pdf

poskodene orechy

Oznamujeme občanům, že mohou využít sběrného místa k odložení vytříděného odpadu.

Na tomto místě můžou občané, kteří mají trvalé bydliště v obci Blatnička, bezplatně legálně odložit prakticky veškerý vytříděný odpad z domácností.

Sběrné místo se uzamyká.  V případě potřeby Vám informace poskytneme na obecním úřadě – tel. 773 503 303 Štěpán Maňák.

Příklady odpadů, které lze na sběrném místě odložit:

- pneumatiky, okna, 
- vyřazený nábytek a další velkoobjemový odpad,
- stavební suť, cihly, beton, střešní tašky,
- veškerý organický odpad, listí, větve, rostlinné zbytky,
- veškerá vyřazená kompletní elektrozařízení – televizory, pračky, ledničky,     
- nebezpečný odpad jako např. zbytky barev, postřiků, baterie, oleje

Podstatnou část odpadů ukládaných do popelnic tvoří tzv. biologicky rozložitelný odpad (odpad z rostlinných zbytků), který je ale zbytečné a drahé odvážet až na skládku, když se dá zkompostovat. Využijte, prosím, maximálně všechny možnosti třídění odpadu, které obec nabízí (barevné pytle, barevné zvonové kontejnery, sběrné místo, domácí kompostéry) tak, aby nevytříděného odpadu v popelnicích bylo co nejméně. Takovýto odpad je zdaleka nejdražší a cena bude každým rokem značně narůstat.


Děkujeme Vám všem, kteří odpovědně třídíte odpad. Svědčí to o Vašem ekologicky odpovědném, ale i ekonomickém chování.

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti