znak

Pedikúra Vlasta Vrbová otevřena nově v Blatnici pod Sv. Ant. na obecním úřadě.

Možnost zakoupení vánočních poukazů. Objednávky na tel. čísle 732 641 989.

Pedikůra

 

Prezentace českých tradičních Vánoc a výrobků z Tradic Slovácka o.p.s. v Zurichu.

http://tradiceslovacka.cz/

Fotogalerie zde

1t

 

Ještě Vám teče voda z vodovodu?

Doufám, že ano a vězte, že to není úplně běžná věc. Asi hodně z Vás ví, jak moc je právě náš zdroj pitné vody ohrožen a kolik úsilí mnoha lidí stojí jeho ochrana před zničením těžbou štěrkopísků v jeho blízkosti. Otočíte-li doma kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud? Kde se nachází zdroje pitné vody pro občany okresu Hodonín?

Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody Koryčany. U ní je vybudovaná úpravna vody s kapacitou 50 litrů/sec. Dalším zdrojem, a to podzemní vody, je prameniště v obci Moravská Nová Ves, kde máme úpravnu vody s kapacitou 100 litrů/sec. Našim největším zdrojem jsou prameniště podzemní vody na území Moravského Písku a Bzence. U nich je vybudována úpravna vody s kapacitou 400 litrů/sec. Z těchto tří úpraven vody se cestou mnoha vodojemů, přes vodovodní síť v délce 1 130 km a přes více než 40 000 přípojek dostává pitná voda až k Vám – 150 000 občanům.

Právě toto prameniště v Moravském Písku je ohroženo záměrem těžby štěrkopísků jedné soukromé firmy. Pokud dojde ke znehodnocení nebo znečištění tohoto zdroje, je úplně jasné, že ani voda z Koryčan a Moravské Nové Vsi nám nebude stačit!

Velmi si vážím všech, kteří jste se zapojili do akcí na ochranu naší vody. Vždyť štěrku se skutečně nenapijeme! Děkuji moc za aktivity starostů a spolku Za vodu pro lidi. Připomínám, že stále lze podepsat petici za ústavní ochranu vody online na: http://vodanadzlato.kdu.cz/.

Vážení spoluobčané, Všem Vám ze srdce přeji krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a dostatek vody celý příští rok!

„VODA NAD ZLATO“

Ing. Bc. Anna Hubáčková

senátorka za Hodonínsko

        hpng               logo na grafickou úpravu

 

Dílnička keramického kroužku je naplněná k prasknutí dětmi i dalšími novými výtvory. Mladí umělci je vyrábí pod vedením paní Veroniky Jemelíkové.

Fotogalerie zde

IMG 6914

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti