znak

Na základě přijatých a přetrvávajících opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 a předpokládaným termínům jejich postupného rozvolňování, přijala Rada Obce Velká nad Veličkou usnesení, kterými jsou bez náhrady zrušeny letošní Horňácké slavnosti a Ozvěny Horňácka. K tomuto rozhodnutí dospěla rada obce po pečlivém zvážení všech okolností a po předchozím projednání s odbornou veřejností, organizátory a autory pořadů. Využití připravovaných programů se předpokládá v roce 2021.

 

Přihlášení