znak

Komáček

 

(Grafika a maľba)

Marián Komáček patrí k popredným tvorcom slovenskej grafiky aj maliarstva. Zúčastňuje sa početných výstav a sympózií doma aj v zahraničí. Pochádza zo Záhoria, z Gbelov, kde sa narodil 11. decembra 1959.

Na svojej ceste za umením najprv študoval v rokoch 1975 – 1979 na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave na odbore grafiky u profesora Gabriela Štrbu, aby potom zavŕšil svoje výtvarné vzdelanie na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení u legendárneho profesora Albína Brunovského na oddelení knižnej tvorby a ilustrácie ako jediný Záhorák.

Marián Komáček už od počiatku inklinoval k farebnému riešeniu obrazovej plochy, profesor Brunovský mu odporučil venovať sa u nás vtedy ojedinelej technike farebného leptu na neobvykle veľkých formátoch medených platní, ktorých sútlačou vzniká grafická kompozícia. Neskôr sa v jeho tvorbe objavila ďalšia príťažlivá technika – litografia. Popri voľnej grafike, exlibrisu a knižnej ilustrácii sa Marián Komáček intenzívne venuje aj maľbe obrazov, ktoré nás upútajú žiarivou farebnosťou kontrastných plôch doplnených sústavou línií temperamentného rukopisu umelca.

V grafike a maľbe Mariána Komáčka dominujú námety z každodenného života, často zložité vzťahy medzi mužom a ženou, ktoré maliar podáva s kultivovaným erotickým akcentom, pričom sa inšpiruje aj cirkusovou, športovou či animálnou tematikou. Ďalším charakteristickým motivickým okruhom Mariána Komáčka sú historické automobily v pôsobivých farebných a tvarových skladbách. V spôsobe výtvarného vyjadrenia používa Komáček najmä voľne koncipované figurálne fragmenty, ktoré dynamicky rozohráva do farebnej, tvarovej a lineárnej feérie výslednej skladby.

Marián Komáček sa doteraz prezentoval na viac ako 90-tich samostatných výstavách po celom svete. V rokoch 1995 – 1999 predsedal Spolku grafikov Slovenska, založil seriál medzinárodných grafických sympózií na Slovensku (dosiaľ sa uskutočnilo 10. ročníkov) a spoluzakladal grafické združenie G-bod. Roku 2012 bol zvolený za viceprezidenta klubu Art-Diagonal vo Viedni. Žije a tvorí v Bratislave. Časť jeho rozsiahleho umeleckého diela je trvalo prístupná na www.komacek.com

PhDr. Štefan Zajíček, historik umenia, riaditeľ Záhorskej galérie v Senici

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti