znak

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
17.05.2022 27.08.2022 Výzva
Hana Lapšanská
17.05.2022 02.06.2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních předpisů
Hana Lapšanská
04.05.2022 30.12.2022 Rozpočtové změny roku 2022 - Rozpočtové opatření č.2
Hana Lapšanská
25.04.2022 26.05.2022 Veřejná vyhláška
Hana Lapšanská
21.04.2022 - Závěrečný účet Obce Blatnička za rok 2021
Hana Lapšanská
20.04.2022 25.05.2022 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. - VYÚČTOVÁNÍ POLOŽEK VODNÉ STOČNÉ 2021
Hana Lapšanská
14.04.2022 - Zápis č. 2/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Hana Lapšanská
23.02.2022 - Tabulka s daty nedostatečně identifikovaných vlastníků
Hana Lapšanská
08.02.2022 - Zápis č. 1/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Hana Lapšanská
06.01.2022 31.12.2022 Rozpočtové změny roku 2022 - Rozpočtové opatření č.1
Hana Lapšanská
27.12.2021 - Zápis č. 6/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Hana Lapšanská
17.12.2021 - Rozpočet obce Blatnička na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu 2023-2025
Hana Lapšanská
17.12.2021 31.12.2022 Mikroregion Ostrožsko-Veselsko-Schválený Rozpočet 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024
Hana Lapšanská
16.12.2021 - Vybudování prvků Územního systému ekologické stability a protierozních opatření v k.ú. Blatnička
Hana Lapšanská
03.11.2021 - Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. - Ceny pro rok 2022
Hana Lapšanská
03.11.2021 - Zápis č. 5/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Hana Lapšanská
22.09.2021 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Hana Lapšanská
15.09.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy MZE-49892/2021-162 12
Hana Lapšanská
27.08.2021 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2021 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Hana Lapšanská
18.08.2021 - Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2021 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Hana Lapšanská
Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti