znak

Tuto sobotu a neděli (18.,19.9.2021) od 9 do 17 hodin pořádá Národní ústav lidové kultury ve strážnickém skanzenu akci s názvem „Podzim na dědině“. V programu se návštěvníci seznámí s tradičními způsoby hospodaření a podzimními pracemi na moravské vesnici přelomu 19. a 20. století., jako např. šlapání zelí, vaření povidel a brambor, zpracování ovoce, škubání husí. Připraven je též malý řemeslný jarmark, vinný šenk s burčákem i odrůdovými víny, ukázky sokolnictví a myslivost. Po oba dny je připraven bohatý folklorní program. Začátek je po oba dny v 9 hodin. Poslední vstup do areálu skanzenu je v 16.00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Podzim na dedine 2021 Plakat A3

Komáček

 

(Grafika a maľba)

Marián Komáček patrí k popredným tvorcom slovenskej grafiky aj maliarstva. Zúčastňuje sa početných výstav a sympózií doma aj v zahraničí. Pochádza zo Záhoria, z Gbelov, kde sa narodil 11. decembra 1959.

Na svojej ceste za umením najprv študoval v rokoch 1975 – 1979 na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave na odbore grafiky u profesora Gabriela Štrbu, aby potom zavŕšil svoje výtvarné vzdelanie na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení u legendárneho profesora Albína Brunovského na oddelení knižnej tvorby a ilustrácie ako jediný Záhorák.

Marián Komáček už od počiatku inklinoval k farebnému riešeniu obrazovej plochy, profesor Brunovský mu odporučil venovať sa u nás vtedy ojedinelej technike farebného leptu na neobvykle veľkých formátoch medených platní, ktorých sútlačou vzniká grafická kompozícia. Neskôr sa v jeho tvorbe objavila ďalšia príťažlivá technika – litografia. Popri voľnej grafike, exlibrisu a knižnej ilustrácii sa Marián Komáček intenzívne venuje aj maľbe obrazov, ktoré nás upútajú žiarivou farebnosťou kontrastných plôch doplnených sústavou línií temperamentného rukopisu umelca.

V grafike a maľbe Mariána Komáčka dominujú námety z každodenného života, často zložité vzťahy medzi mužom a ženou, ktoré maliar podáva s kultivovaným erotickým akcentom, pričom sa inšpiruje aj cirkusovou, športovou či animálnou tematikou. Ďalším charakteristickým motivickým okruhom Mariána Komáčka sú historické automobily v pôsobivých farebných a tvarových skladbách. V spôsobe výtvarného vyjadrenia používa Komáček najmä voľne koncipované figurálne fragmenty, ktoré dynamicky rozohráva do farebnej, tvarovej a lineárnej feérie výslednej skladby.

Marián Komáček sa doteraz prezentoval na viac ako 90-tich samostatných výstavách po celom svete. V rokoch 1995 – 1999 predsedal Spolku grafikov Slovenska, založil seriál medzinárodných grafických sympózií na Slovensku (dosiaľ sa uskutočnilo 10. ročníkov) a spoluzakladal grafické združenie G-bod. Roku 2012 bol zvolený za viceprezidenta klubu Art-Diagonal vo Viedni. Žije a tvorí v Bratislave. Časť jeho rozsiahleho umeleckého diela je trvalo prístupná na www.komacek.com

PhDr. Štefan Zajíček, historik umenia, riaditeľ Záhorskej galérie v Senici

Výstava Karel Vaňura (1937–2017) – obrazy a skleněné vitraje 

Druhá letní výstava ve veselské městské galerii je věnována Karlovi Vaňurovi, jednomu z nejoriginálnějších tvůrců v českém umění 2. poloviny 20. století.  Výstavu zahájí v neděli 15. srpna v 16 hodin kurátor Jaroslav Bárta a kurátorka Helena Musilová s dalšími hosty spojenými s osobností a dílem Karla Vaňury. Slavnost hudebně doprovodí seskupení Večerný motýľ /SK/.

Karel Vaňura (1937–2017) – obrazy a skleněné vitraje

Městská galerie Panský dvůr

15.8.-19.9.2021

 

Karel Vaňura je autorem obrazů a kreseb, asambláží, skleněných vitrají a realizací v architektuře. Vaňura nepřijímal, respektive mechanicky nepřejímal dobové styly a směry, jeho tvorba je původní a autentická. V mnoha svých dílech dosáhl originálních řešení, jak po vizuální, tak po technologické stránce; koncem šedesátých let byl označován jako jeden z nastupujících talentů československého umění, sklářského i malířského. Připravovaná výstava je prvním celistvějším představením díla autora, který kromě vlastní tvorby jako uznávaný pedagog ovlivnil celé generace výtvarníků, a který mnohokrát starost o práci ostatních kladl nad svou vlastní tvorbu.

      Expozice bude otevřena do 19. září každý den kromě pondělí od 13 do 17 hodin.

pozvanka VANURA web

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti