znak

Vybudování prvků Územního systému ekologické stability a protierozních opatření v k.ú. Blatnička

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 16.12.2021

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Hana Lapšanská

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti