znak

Obecní úřad oznamuje občanům, že přijímá úhrady místních poplatků za tříděný komunální odpad na rok 2024, a to buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 23423671/0100. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, své číslo popisné. Upozorňujeme občany, že je nutno tuto povinnost splnit do 30. června 2024. Sazba poplatku za TKO pro fyzickou osobu činí 550,– Kč. Zároveň přijímáme od majitelů psů místní poplatek za psa, který činí 60,– Kč, za každého dalšího psa téhož držitele 100,– Kč. Děkujeme za Vaše včasné zaplacení.

POZOR

krizport jmk

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti