znak

KAPLIČKA

kaplic cel thmbNejstaší dochovalou stavbou v Blatničce je v západní části obce kaplička u honu Zákapličí. Stranou za vesnicí opatrovaná a někdy i zapomínaná stavba však je o hodně starší a má větší význam, než se nám může na první pohled zdát. Je předchůdce současného kostela i víry v bytosti, které nevidíme, vnímáme, hledáme v nich oporu a uctíváme.

Současná stavba byla postavena na žádost místních občanů na místě staré kapličky v 2. pol. 19 stol.. Dne 9.7. 1886 schvaluje sezení obecního výboru, že obec Blatnička bude udržovat nově vystavěnou kapličku u cesty na parcele č. 575.

Velkou opravu kapličky bez nároku na odměnu z vlastní iniciativy provedli v roce 1995 starosta A. Minařík 161, Z. Mitáčková 133, P. Kubica 70 a J. Kubica /7.7. 1968 - 15.11. 1997/. Na kapličku byla dána nová střešní vazba, nová křidlice, opravena a natřena omítka.

KŘÍŽ NA LOSKOCH

kriz2 zNachází se směrem od Veselí nad Moravou do Bílých Karpat ještě před Blatničkou u silnice E-54 u závlahové nádrže, 5 metrů od silnice odděluje katastr Blatničku a Blatnici. Stojí mezi stromy s nápisem:

"Nákladen Josefa a Anny Sovišových z malé Blatničky 1886."
Při pohledu ze silnice na nápis a kříž se vybaví 12. zastavení Ježíše na křížové cestě a jeho 2. slovo. Na oválné kovové destičce kříže je totiž napsáno:

"Otče odpusť jim, neb nevědí co činí"

SOCHA PANENKY MARIE

kriz3 zNápis ve střední části sochy hlásá:

"Svatá Panno Mária oroduj za nás"

O sochu Michálků se dobře starají místní dobří lidé. Snad tomu bude i tak nadále, neboť i tato socha má své memento.

Před parcelním číslem 1132 na obecní parcele č. 1242/1 byla socha Panenky Marie postavena s nápisem na zadní straně: Postaveno nákladem manželů Antonína a Kateřiny Michálkových z Malé Blatnice L.P. 1906.

SEDLÁŘŮV KŘÍŽ

kriz zPokud přijíždíte do Bílých Karpat po státní silnici č. 54 od Veselí nad Moravou na Suchov, můžete na křižovatce v Blatničce 40 m směrem na jih při cestě do Louky vidět kříž na jehož zadní straně je nápis:)

"Postaven nákladem manželů Jana a Kateřiny Sedlářových z Blatničky č. 100 L.P. 1913".

Tak jako jinde kolem nás míjíme kříže skoro bez povšimnutí, i tento ukrytý mezi třemi lípami. Desítky lidí denně kolem něj projedou, aniž by jej spatřily.

Řekne se kamenný kříž u cesty, vždyť je němý a vše je již dávno zapomenuto. Posuďte a rozhodněte sami: je možné, nebo by bylo vhodné, na to všechno zapomenout?" Je snad lépe nic nepsat, dětem nic neříkat a na dotaz, co je to za kříž, odpovědět, "Já ti ani nevím, proč ten kříž tam stojí?"

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti