znak

 

Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:
· Obchodní rejstřík
· Živnostenský rejstřík
· Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
· Rejstřík trestů
. Bodový systém

O ověřené výpisy ze služby CZECH POINT je možné žádat v prostorách Obecního úřadu Blatnička, č. p. 163 v těchto úředních hodinách:
Pondělí  6:30 – 15:00
Úterý       6:30 – 15:00
Středa    6:30 – 15:00
Čtvrtek  6:30 – 17:00
Pátek      6:30 – 13:00

Ceník /Stanoven na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - Část I, Položka 3 a Položka 10/

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Bodové hodnocení řidiče 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,-Kč

Jaké doklady je nutné doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík - IČ subjektu
Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Katastr nemovitostí - výpis listu vlastnictví:
- podle čísla listu vlastnictví,
- podle čísla popisného,
- podle čísla parcely,
- částečné výpisy.

Obchodní rejstřík:
- úplný výpis,
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni.

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů (RT), Bodové hodnocení řidiče (BHŘ).
Pro vydání ověřeného výpisu z RT, BHŘ je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas.
Výpis z RT, BHŘ je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT nebo BHŘ v zastoupení, musí doložit i úředně ověřenou plnou moc a svoji totožnost.

 

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti