znak

Obecní úřad oznamuje občanům, že přijímá úhrady poplatků za nájem hrobových míst. Buď v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet obce č. 23423671/0100. Jako variabilní symbol uveďte své číslo popisné. Nájemní smlouva se uzavírá na 10 let, přičemž nájem je stanoven na 2 875,- Kč za dvojhrob a 1 625,- Kč za jednohrob.

CENÍK hrobové místo 2024

POZOR

krizport jmk

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti