znak

"Královnička, královna, kde Tě milý král volá ... " Píseň deseti děvčat s lipovými ratolestmi se 27.května 2015 rozléhala po vsi od 16,00 do 19,00 hodiny.

Svatodušní volání dívek, které zpívaly po dědině již naše prababičky, ochraňuje stavení od zlých sil a pomáhá hospodáři k dobré sklizni. Vybralo se 7 574,- Kč, ze kterých bylo 6 574,- Kč věnováno jako dar na pomoc obětem zemětřesení v Nepálu.

kral1 kral04

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti