znak

‼️‼️‼️Upozorňujeme občany na zákaz vyhazování odpadu před plot u sběrného místa. Prostor je monitorován. ‼️‼️‼️

299000583 454083929941346 605093143872542481 n

Svoz plastů a tetrapaků v I. pololetí roku 2022 vždy ve středu v termínech:

• 5. ledna

• 2. února

• 2. března

• 13. dubna

• 11. května

• 8. června

Projekt bezbariérové chodníky v části Horní konec

V současné době je dokončován projekt rekonstrukce chodníků v Horním konci v celkové délce 429 metrů a modernizace další části v délce 42,5 metru. Bezbariérová úprava respektuje v plné míře požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Realizací projektu dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců využívající chodníky podél místní komunikace. Díky bezbariérovému řešení zásadně kladně ovlivní možnost pohybu osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Projekt byl finančně podpořen z programu IROP v rámci 12. výzvy „MAS Horňácko a Ostrožsko – IROP – Bezpečnost dopravy II.“

Plakát publicita

Plakát publicita chodník Horní konec

290966970 407344358081766 7667595369110246743 n

291934879 736731430876584 3924105948206055603 n

291590011 1030553270921094 178594021001773762 n

 

 

krizport jmk

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti