znak

Oznamujeme občanům, že mohou využít sběrného místa k odložení vytříděného odpadu.

Na tomto místě můžou občané, kteří mají trvalé bydliště v obci Blatnička, bezplatně legálně odložit prakticky veškerý vytříděný odpad z domácností.

Sběrné místo se uzamyká.  V případě potřeby Vám informace poskytneme na obecním úřadě – tel. 773 503 303 Štěpán Maňák.

Příklady odpadů, které lze na sběrném místě odložit:

- pneumatiky, okna, 
- vyřazený nábytek a další velkoobjemový odpad,
- stavební suť, cihly, beton, střešní tašky,
- veškerý organický odpad, listí, větve, rostlinné zbytky,
- veškerá vyřazená kompletní elektrozařízení – televizory, pračky, ledničky,     
- nebezpečný odpad jako např. zbytky barev, postřiků, baterie, oleje

Podstatnou část odpadů ukládaných do popelnic tvoří tzv. biologicky rozložitelný odpad (odpad z rostlinných zbytků), který je ale zbytečné a drahé odvážet až na skládku, když se dá zkompostovat. Využijte, prosím, maximálně všechny možnosti třídění odpadu, které obec nabízí (barevné pytle, barevné zvonové kontejnery, sběrné místo, domácí kompostéry) tak, aby nevytříděného odpadu v popelnicích bylo co nejméně. Takovýto odpad je zdaleka nejdražší a cena bude každým rokem značně narůstat.


Děkujeme Vám všem, kteří odpovědně třídíte odpad. Svědčí to o Vašem ekologicky odpovědném, ale i ekonomickém chování.

Již třetí "Dostaveníčko u Sv. Ludmily" v Blatničce.
"LUDMILÁM"
Slova napsal Václav Hučík.
A kdo vám zpíval? Tak hezky z leva: Pavel Marek, harmonikář Radim Vojtek z Boršic u Blat., dvojčata Amálka a Natálka Sečkařovi, mezi nimi Ludmila Janásová a v kloboučku Ludmila Šumová z Benešova nad Ploučnicí. Její matka je Ludmila za svobodna Hučíková.
 

"Ludmilám"

 

 

Pedikúra Vlasta Vrbová otevřena nově v Blatnici pod Sv. Ant. na obecním úřadě.

Možnost zakoupení vánočních poukazů. Objednávky na tel. čísle 732 641 989.

Pedikůra

 

Tak takhle teda opravdu NE !!!
Do žlutého kontejneru přece nepatří plechovky, papír, sklo ani punčocháče!!! Dotyčný/á neměl/a snahu ani žlutý pytel vysypat a celý jej vhodil/a i s tímto obsahem do žlutého kontejneru.

2špatné odpa

trideni odpadu plast samolepka

trideni odpadu papir samolepka

trideni odpadu sklo samolepka 425x600

POZOR

Ještě Vám teče voda z vodovodu?

Doufám, že ano a vězte, že to není úplně běžná věc. Asi hodně z Vás ví, jak moc je právě náš zdroj pitné vody ohrožen a kolik úsilí mnoha lidí stojí jeho ochrana před zničením těžbou štěrkopísků v jeho blízkosti. Otočíte-li doma kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud? Kde se nachází zdroje pitné vody pro občany okresu Hodonín?

Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody Koryčany. U ní je vybudovaná úpravna vody s kapacitou 50 litrů/sec. Dalším zdrojem, a to podzemní vody, je prameniště v obci Moravská Nová Ves, kde máme úpravnu vody s kapacitou 100 litrů/sec. Našim největším zdrojem jsou prameniště podzemní vody na území Moravského Písku a Bzence. U nich je vybudována úpravna vody s kapacitou 400 litrů/sec. Z těchto tří úpraven vody se cestou mnoha vodojemů, přes vodovodní síť v délce 1 130 km a přes více než 40 000 přípojek dostává pitná voda až k Vám – 150 000 občanům.

Právě toto prameniště v Moravském Písku je ohroženo záměrem těžby štěrkopísků jedné soukromé firmy. Pokud dojde ke znehodnocení nebo znečištění tohoto zdroje, je úplně jasné, že ani voda z Koryčan a Moravské Nové Vsi nám nebude stačit!

Velmi si vážím všech, kteří jste se zapojili do akcí na ochranu naší vody. Vždyť štěrku se skutečně nenapijeme! Děkuji moc za aktivity starostů a spolku Za vodu pro lidi. Připomínám, že stále lze podepsat petici za ústavní ochranu vody online na: http://vodanadzlato.kdu.cz/.

Vážení spoluobčané, Všem Vám ze srdce přeji krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a dostatek vody celý příští rok!

„VODA NAD ZLATO“

Ing. Bc. Anna Hubáčková

senátorka za Hodonínsko

        hpng               logo na grafickou úpravu

 

krizport jmk

Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti